Yrkesutbildning till licensierad Personlig tränare

CSN-berättigad utbildning under Yrkeshögskolan utan kursavgift. Kvalitetssäkrad licens, gångbar i Sverige och resten av Europa.

Fullständig kursinformation (PDF)

Den här utbildningen vänder sig till dig som intresserad av träning och hälsa. Den leder fram till att du får en licens i Personlig träning. Licensen, som är ackrediterad av EuropeActive och FRISK, är gångbar i hela Europa.
Detta är en mycket gedigen utbildning och vi har satsat på att ha mycket lärarledd tid för att nå rätt kvalitet. Kort beskrivet är fokus i vår PT-utbildning att du blir duktig på att testa och screena din kund och du lär dig att ha ett funktionellt synsätt på all typ av träning. Med dessa verktyg kan du jobba med att göra träningsprogram för ett brett spektrum av kunder. Du får också verktyg för att kunna coacha dina kunder och på ett professionellt sätt kunna arbeta med hälsovägledning. Utöver PT-licensen får du också kunskap för att kunna jobba med kostrådgivning inom ramen för friskvård.
Alla har nytta av att anlita en personlig tränare, elit eller motionär, för att optimera sin träning. Efter utbildningen kommer du kunna jobba med dina kunder oavsett vilken miljö eller vilka hjälpmedel du har att tillgå.

Funktionell träning

Funktionell träning är ett synsätt som går hand i hand med hur vi på Bergqvist ser på kroppen och träning. Grundfilosofin inom funktionell träning är att man bör träna på sådant som gör att kroppen klarar av det den utsätts för i det vardagliga livet. För att uppnå detta måste man se på kroppen som en helhet och se till att alla träningsbara egenskaper (som till exempel styrka, balans, rörlighet, koordination, stabilitet och kondition) uppfyller de krav som ställs. Det är ett vanligt problem att någon eller några egenskaper inte uppfyller kraven och detta leder ofta till problem som till exempel ont i axlar, ländrygg med mera.
I utbildningen ligger hela tiden ett funktionellt synsätt i grunden. Med det menas att du lär dig hur övningar kan göras funktionella för just den kund du jobbar med. Du får lära dig hur du kan se till att kundens övningar utförs på ett sätt som främjar kroppens helhetsfunktion.

Tester

Under utbildningen läggs stor vikt vid att du som PT ska kunna testa din kunds status vad gäller träningsbara egenskaper. Att verkligen bli duktig på tester ger dig möjlighet att lägga upp träningsprogram som blir individuellt anpassade. Det ger dig också möjlighet att effektivt följa upp din kunds utveckling.
Tester ligger mycket tätt kopplat till ett funktionellt synsätt - man kan inte avgöra vad som är funktionellt för en kund om man inte är duktig på tester!
Under utbildningen får deltagarna fortlöpande träna på att förklara sina val på ett sätt som kunden förstår. Detta blir då också en viktig del i den egna inlärningen.

Kvalitetssäkrad av EuropeActive

EuropeActive är en organisation inom EU som verkar för att höja kvaliteten inom friskvårdssektorn i Europa, både vad gäller utövare och utbildare. Bergqvist är medlem i EuropeActive och utbildningen till personlig tränare är ackrediterad av EuropeActive. Detta innebär att vår licens är kvalitetssäkrad och uppfyller de krav EuropeActive ställer för utbildningsnivån personlig tränare på EQF nivå 4, vilket är en eftergymnasial nivå. EQF är en europeisk standard för utbildningsnivåer. Läs mer om EuropeActive på deras hemsida www.europeactive.eu.

Kvalitetssäkrad av FRISK

För att undvika oseriösa aktörer, höja branschens status, och garantera alla tränande svenskar hög kvalitet när de möter sin personliga tränare har Almega Friskvårdsföretagen tagit fram en licens för personliga tränare. Licensen, som benämnes FRISK, lanserades under 2019 och är framtagen av en arbetsgrupp bestående av representanter och experter från svenska träningsföretag. Vägledande har varit att kraven som ställs för licensen ska möta arbetsgivarnas kompetenskrav vid anställning av personliga tränare.
Bergqvists PT-utbildning är godkänd av Almega Friskvårdsföretagen vilket innebär att vår licens innefattar även FRISK-licensen. Du kan läsa mer om FRISK-licensen på deras hemsida www.friskvardsforetagen.se/auktorisation/

Utbildningens upplägg

Utbildningen kan läsas i Linköping, Malmö eller Stockholm tillsammans med någon av klasserna som läser YH-utbildningen “Massage- och friskvårdsterapeut” eller “Medicinsk massageterapeut”. Utbildningarna har lite olika upplägg och ger därför olika YH-poäng, men slutresultatet från båda varianterna är samma såtillvida att samma PT-licens erhålles.
YH-klasserna har praktikperioder eller läser andra kurser parallellt, därför varierar det hur mycket tid man behöver vara på skolan för lärarledd tid. PT-utbildningen varvas med lärarledd tid på skolan och distansstudier på hemmaplan.
Läs mer detaljer om upplägget i den detaljerade kursbeskrivningen.

YH-poäng

Utbildning läses som så kallad enstaka kurs tillsammans med våra klasser som läser YH-utbildningar till “Medicinsk massageterapeut” eller “Massage- och friskvårdsterapeut”. Den ger därmed YH-poäng för de ingående kurserna.

Lärarteam

Lärarna i utbildningsteamet är verksamma på olika områden inom träning och friskvård. De har arbetat med att vägleda, inspirera och coacha i många år (allt från yppersta elit till motionärsnivå).

Snabbinformation
Licensierad Personlig tränare
Lärarledd tid Ca 350 timmar
CSN-berättigad Ja

Kostnad
Kursavgift 0

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs men du bör ha viss träningsvana

Kommande utbildningar
Ingen ny start utlagd i dagsläget, kontakta oss för att anmäla ditt intresse så får du information så fort en ny kursstart läggs ut

Anmälan
För anmälan fyller du i anmälningsformuläret som finns i PFD-filen med fullständig kursinformation.

Referenser från tidigare elever

Klicka på namnen för att se hela texten

"Jag är otroligt glad att jag gick utbildningen och tack vare den så fick jag mitt drömjobb..."

Frida Lindström

Personlig tränare

"Himla pedagogiskt och jag fick alltid det stöd och den hjälp jag behövde..."

Pernilla Cato

Massageterapeut och Personlig tränare

"Jag vill tacka för en fantastisk utbildning. Den gav mig verkligen ett mod..."

Jesper Henricson

Personlig tränare

"En riktigt bra och bred utbildning som har givit mig bra redskap..."

Sara Paluyan

Ägare & PT, PUSH by Sara